Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HEO - LƯƠN - ẾCH

BAO TỬ XÀO CẢI CHUA

120,000đ

CHÁO MÔN LƯƠN

290,000đ

LẨU ẾCH LÁ GIANG

250,000đ

BAO TỬ HEO CHIÊN GIÒN

120,000đ

BAO TỬ HẦM TIÊU (THỐ)

190,000đ

ẾCH CHIÊN MẮM

150,000đ

ẾCH NÚP RƠM

150,000đ

ẾCH UM CỦ CHUỐI

150,000đ

ẾCH XÀO CÀ PHÁO

150,000đ

ẾCH XÀO LÁ CÁCH - LÁ CÀ RI

150,000đ

HEO RỪNG HẤP GỪNG - CHÁY SẢ TÍA TÔ

190,000đ

HEO RỪNG NƯỚNG NGUYÊN TẢNG

190,000đ

HEO RỪNG ỐNG TRE

190,000đ

LƯƠN CHIÊN GIÒN

200,000đ

LƯƠN UM CỦ CHUỐI

200,000đ

LƯƠN UM LÁ CÁCH - LÁ CÁ RI

200,000đ

SƯỜN CHÌA NƯỚNG MUỐI ỚT

120,000đ

SƯỜN CHÌA NẤU KHOAI SỌ (TÔ)

190,000đ

VÚ HEO CHIÊN GIÒN NƯỚNG CHAO

180,000đ

HEO MỌI GIẢ CHỒN

290,000đ

GIÒ HEO MUỐI CHIÊN

249,000đ

0398 030 275
0398 030 275
0398 030 275