Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khách sạn: 0339 221 070

        Hotline nhà hàng: 0775 030 275

        Hotline nhà hàng: 0398 030 275

 Receptionist: 026 3730 2533

Địa chỉ: Thôn 3, QL20, Xã Hà Lâm, Huyện Đa Huoai, Lâm Đồng

Điện thoại: 0339 221 070

E-mail: hangduongmdg@gmail.com

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


0339 221 070
0398 030 275
0775 030 275