Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BÒ - DÊ

CƠM VẮT GIÒN

30,000đ

BẮP NẾP NƯỚNG

10,000đ

COMBO LỬA TRẠI CHO 4 - 6 NGƯỜI

1,000,000đ

KHOAI LAN NƯỚNG

10,000đ

HEO RỪNG NƯỚNG XIÊN

190,000đ

BẮP BÒ HOA LUỘC SẢ CHẤM MẺ

170,000đ

BÊ MUỐI KIỂU PHÁP

120,000đ

BÒ FUJI NHẬT CUỘN CẢI XANH

390,000đ

BÒ LÚC LẮC - BÍT TẾT

150,000đ

BÒ NƯỚNG ỐNG TRE

150,000đ

BÒ XÀO LÁ CÁCH

120,000đ

DÊ HẤP TÍA TÔ

150,000đ

DÊ LĂN BƠ

150,000đ

DẺ SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG MỌI

170,000đ

DÊ TẮM MẮM NHĨ

150,000đ

ĐUÔI BÒ HẤP MẮM NHĨ

220,000đ

0339 221 070
0398 030 275
0775 030 275