Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Thức Uống

PASSO

1,390,000đ

LUIS FELIPE

690,000đ

MCGUICAN

990,000đ

RƯỢU LÁ SÂM NGỌC LINH

890,000đ

BÌNH RƯỢU ĐÔNG TRÙNG 2.5 LÍT

2,000,000đ

7UP

15,000đ

STING

15,000đ

COCA

15,000đ

NƯỚC SUỐI

15,000đ

PEPSI

15,000đ

BÒ HÚC

20,000đ

HEINEKEN HÀ LAN

37,000đ

HEINEKEN BẠC

30,000đ

HEINEKEN LON

28,000đ

TIGER BẠC LON

24,000đ

TIGER NÂU LON

24,000đ

0339 221 070
0398 030 275
0775 030 275