Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Dịch vụ và giải trí

THAM QUAN - CHỤP ẢNH

Resort Hàng Dương với sứ mệnh không chỉ đơn thuần là phục vụ khách hàng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sự kết nối đồng cảm, làm sao để mẹ thiên nhiên và con người có thể tiếp cận với nhau một cách dung hòa nhất. Vì thế, mô hình phát triển của Resort chính là nghỉ dưỡng thư giãn, phục hồi sức khoẻ. 

GIẢI TRÍ

Resort Hàng Dương với sứ mệnh không chỉ đơn thuần là phục vụ khách hàng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sự kết nối đồng cảm, làm sao để mẹ thiên nhiên và con người có thể tiếp cận với nhau một cách dung hòa nhất. Vì thế, mô hình phát triển của Resort chính là nghỉ dưỡng thư giãn, phục hồi sức khoẻ.  Bên cạnh đó, chúng tôi còn kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí như: Bắn cung, Bi-A, bi lắc.

DỊCH VỤ THƯ GIÃN

Resort Hàng Dương với sứ mệnh không chỉ đơn thuần là phục vụ khách hàng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sự kết nối đồng cảm, làm sao để mẹ thiên nhiên và con người có thể tiếp cận với nhau một cách dung hòa nhất. Vì thế, mô hình phát triển của Resort chính là nghỉ dưỡng thư giãn, phục hồi sức khoẻ. 
0339 221 070
0398 030 275
0775 030 275